Skip to content

Sähköinen lupakäsittely mahdollistaa sujuvan yhteistyön, kun uusi tuotantolaitos nousee Harjavaltaan

13.08.2019

Harjavallassa käynnistyi suurhanke, kun kemian alan jättikonserni BASF toteuttaa akkumateriaalitehtaan kaupunkiin.

Harjavallassa hanke on alueellisesti merkittävä. Se oli myös lupaprosessin näkökulmasta poikkeuksellinen, koska rakennuslupaa alettiin hakemaan tontille, jota ei löytynyt vielä kiinteistörekisteristä. Tämä toi oman haasteet lupaprosessiin, mutta ”viranomaiset olivat erittäin yhteistyökykyisiä kun tilanne oli melkoisen poikkeuksellinen” rakennusarkkitehti Sauli Kärkimaa Rejlers Oy:stä kiittelee Harjavallan rakennustarkastusta.

Yli 30 000 m2 hanke vaatii osaamista myös kunnan rakennusvalvonnasta. Harjavallassa käsitellään rakennusluvat 100 % sähköisesti. ”Aluksi vaikeampaa, nyt alkaa sujumaan itsestään, ei mitään minkään näköistä vaikeutta” toteaakin sähköistä asiointia kunnassa eteenpäin vienyt rakennustarkastaja Reijo Roininen.

Hankkeella on paljon osapuolia, ja valtaosa toimii muualla kuin Harjavallassa. Projektiryhmässä on jäseniä eri kaupungeista ja mm. Porin aluepelastuslaitos on yhtenä osapuolena hankkeessa mukana. ”Lupapiste sujuvoitti tekemistä” kiittelee Kärkimaa. Kärkimaalle Lupapiste oli entuudestaan tuttu, hän oli käyttänyt sitä useammassa kohteessa rakennuslupa-asioiden hoitamiseen eri puolilla Suomea. Kärkimaa toteaakin, että ”kyllähän Lupapiste sinänsä helpottaa ja läpinäkyvöittää sitä lupaprosessia.”

Tiedon saumaton kulkeminen ja saatavuus ovat avainasemassa, kun tehdään yhteistyötä usean eri tahon kanssa. Aikataulussa pysyminen on edellytys yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle. ”Kaiken kaikkiaan tässä projektissa on tosi paljon erilaisia osapuolia, niin niiden kutsuminen hankkeelle ja katsomaan missä kohtaa lupaprosessissa ollaan menossa avaa sitä loistavasti erilaisille käyttäjille ja tilaajalle” toteaa Kärkimaa.