Skip to content

Palvelut viranomaisille

Lupapisteen kattavat sähköiset palvelut rakennetun ympäristön toimialoille

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan asiointi- ja arkistopalvelun avulla lupahakemuksia voidaan jättää, käsitellä ja arkistoida helposti. Rakennuslupakäsittely ja asiakaspalvelu hoituvat digitaalisesti, yhden luukun periaatteella ja tarvittaessa täysin etänä.  

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun lupahakemusten vastaanottaminen ja käsittely onnistuvat kätevästi ja sähköisesti Lupapisteen kautta. Palvelu varmistaa, että asiakkaat saavat toivomaansa tehokasta ja nykyaikaista palvelua.  

Yleiset alueet

Lupapisteen kätevä ja tehokas asiointi- ja arkistopalvelu on käytettävissä myös yleisten alueiden lupahakemusten jättämiseen ja käsittelyyn. Palvelua hyödyntämällä voi lyhentää läpimenoaikoja, parantaa työn laatua sekä säästää asiantuntijoiden resursseja.  

Päätöksenteko Pate ja Laskutus Late

Päätöksentekotyökalu Pate tarjoaa pitkälle automatisoidun ratkaisun, jolla päätöksenteon rutiinivaiheisiin ei kulu aikaa ja resursseja. Laskunmuodostustoiminnallisuus Late korvaa erilliset laskutusliittymät ja mahdollistaa laskutuksen kätevästi osana muuta lupaprosessia.  

Rakentamisen mittari Rami

Rakentamisen mittari Rami on tiedolla johtamisen visuaalinen työkalu, joka tarjoaa rakennettuun ympäristöön liittyvää tietoa. Ramin avulla voidaan tarkastella mm. rakentamisen, lupaprosessien, asuntotuotannon sekä uudis- ja korjausrakentamisen tilannetta kunnassa eri aikoina. Rami auttaa näkemään rakentamisen kehityssuunnat sekä tulevaisuuden trendit. Ramissa oikean tiedon löytäminen on helppoa ja se sujuvoittaa raportointia. 

Lupapiste Kauppa

Sähköinen rakennuspiirustusten jakelukanava tuo dokumentit asiakkaiden hankittavaksi sähköisessä muodossa, paikasta ja ajasta riippumatta. Sen avulla vähennetään tai poistetaan tarve paperisten dokumenttien etsimiselle, kopioinnille, toimitukselle ja laskutukselle.  

Rakennusvalvonnan asiointi- ja arkistopalvelussa luvat haetaan ja käsitellään täysin digitaalisesti

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan asiointi ja arkisto

Lupakäsittelyä 24/7

Rakennusvalvonnan asiointi- ja arkistopalvelut ovat Lupapisteen ydin, joiden avulla lupahakemuksia voidaan jättää, käsitellä ja arkistoida helposti. Myös tiedonhallinta ja ilmoitusten jättäminen onnistuvat Lupapisteen kautta. Palvelun avulla rakennuslupakäsittely ja asiakaspalvelu hoituvat yhden luukun periaatteella ja tarvittaessa täysin etänä. Digitaalinen palvelu säästää resursseja, turhaa matkustamista ja paperiasiakirjojen käsittelyä. Samalla parannetaan läpimenoaikoja, työn laatua sekä mahdollisuuksia yhteistyöhön. Palvelun käyttöönotto on yksinkertaista ja sujuu tehokkaasti yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.

Lupakäsittelyä 24/7

Rakennusvalvonnan palveluihin sisältyvät

Sähköinen arkistointi tukee kahta arkistoinnin vaihetta per lupahakemus:

 • Päätöksen jälkeisten asiakirjojen arkistointi
 • Erityis- ja muutossuunnitelmien arkistointi loppukatselmuksen jälkeen

(Lupapiste täyttää Sähke2-vaatimukset ja Kansallisarkiston hyväksyntä on saatuna kaikkia kuntia koskevana jo vuonna 2016.)

 • Kaikki tarvittavat lupahakemus- ja ilmoitustyypit
 • Julkipanon – sähköinen ilmoitustaulu esim. kunnan verkkosivulle
 • Toiminnallisuudet rakentamisenaikaiseen valvontaan
 • Sähköisen pysyväisarkiston
 • Tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) ja tiedonohjaussuunnitelman (TOS)
 • Dokumentinhallinnan toiminnallisuudet
 • Digitoinnin toiminnallisuudet (Digitoijan työpöytä) paperiarkiston digitointia varten
 • Arkistopäätteen
Rakennusvalvonnan palveluihin sisältyvät

Lupapisteen avulla

 • Kaikki lupaprosessin vaiheet ovat sähköisessä muodossa
 • Kunnan työntekijöiden resursseja voidaan säästää huomattavasti
 • Turha matkustaminen ja paperiasiakirjojen käsittely jää historiaan
 • Tärkeä tieto näkyvillä, saatavissa ja päivitettävissä kaikille osapuolille 24/7
 • Projektien läpimenoajat lyhyenevät ja työn laatu paranee
 • Laajat toiminnallisuudet saadaan käytettäväksi kerralla
 • Viranomaisten yhteistyö yli kuntarajojen on mahdollista
Lupapisteen avulla

Lupapisteen helppo sähköinen asiointi myös ympäristönsuojelulle, palvelua jatkokehitetään asiakkaiden tarpeisiin

Ymparistonsuojelu

Ympäristönsuojelun asiointi ja arkisto

Sähköistä myös ympäristönsuojelu

Lupapisteen palvelulla muutat nyt myös ympäristönsuojelun asioinnin sähköiseksi ja sujuvaksi. Muiden rakennetun ympäristön toimialojen laajassa käytössä oleva palvelu sopii myös ympäristönsuojelun lupahakemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Palvelu varmistaa, että asiakkaat saavat toivomansa tehokkaan ja nykyaikaisen palvelun.

Solution-6-Ymparistonsuojelu_View-1

Lupapisteen avulla

 • Kaikki prosessin vaiheet ovat sähköisessä muodossa
 • Ympäristönsuojelun asiakkaat, jotka ovat usein yrityksiä, saavat toimivan nykyaikaisen palvelun
 • Säästetään resursseja ja aikaa
 • Viranomaisten läsnäolo hankkeissa helpottuu
 • Tärkeä tieto näkyvillä, saatavissa ja päivitettävissä kaikille osapuolille 24/7
 • Projektien läpimenoajat lyhyenevät ja työn laatu paranee
 • Viranomaiset voivat täyttää valtakunnalliset linjaukset ja lakien velvoitteet sähköisten palveluiden tarjoamiseen liittyen
Solution-6-Ymparistonsuojelu_View-2

Yleisten alueiden asiointi- ja arkistopalvelussa kaikki lupaprosessien vaiheet sähköisinä

Yleiset alueet

Yleisten alueiden asiointi ja arkisto

Yleisten alueiden palvelut digitaaliseksi

Lupapisteen kätevä ja tehokas asiointi- ja arkistopalvelu on käytettävissä myös yleisten alueiden lupahakemusten jättämiseen ja käsittelyyn. Palvelua hyödyntämällä lyhennät läpimenoaikoja, parannat työn laatua ja säästät asiantuntijoiden resursseja. Samalla kaikki tieto on hyödynnettävissä läpinäkyvästi kaikille hankkeen osapuolille.

Solution-5-Yleiset-alueet_View-1

Palveluihin sisältyvät

Sähköinen arkistointi tukee kahta arkistoinnin vaihetta per lupahakemus:

 • Päätöksen jälkeisten asiakirjojen arkistointi
 • Erityis- ja muutossuunnitelmien arkistointi loppukatselmuksen jälkeen

(Lupapiste täyttää Sähke2-vaatimukset ja Kansallisarkiston hyväksyntä on saatuna kaikkia kuntia koskevana jo vuonna 2016.)

 • Kaikki tarvittavat lupahakemus- ja ilmoitustyypit
 • Julkipanon, sähköinen ilmoitustaulu esim. kunnan verkkosivulle
 • Toiminnallisuudet rakentamisen aikaiseen valvontaan
 • Sähköisen pysyväisarkiston
 • Tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) ja tiedonohjaussuunnitelman (TOS)
 • Dokumentinhallinnan toiminnallisuudet
 • Digitoinnin toiminnallisuudet (Digitoijan työpöytä) paperiarkiston digitointia varten
 • Arkistopäätteen
Palveluihin sisältyvät

Lupapisteen avulla

 • Kaikki lupaprosessin vaiheet ovat sähköisessä muodossa
 • Kunnan työntekijöiden resursseja voidaan säästää huomattavasti
 • Turha matkustaminen ja paperiasiakirjojen käsittely jää historiaan
 • Tärkeä tieto näkyvillä, saatavissa ja päivitettävissä kaikille osapuolille 24/7
 • Projektien läpimenoajat lyhyenevät ja työn laatu paranee
 • Laajat toiminnallisuudet saadaan käytettäväksi kerralla
 • Viranomaisten yhteistyö yli kuntarajojen on mahdollista
Lupapisteen avulla

Päätöksentekotoiminnallisuus sujuvoittaa työtä ja automatisoi prosesseja

Pate

Päätöksenteko Pate ja Laskutus Late

Vaivatonta päätöksentekoa

Paten avulla teet päätöksenteosta helpompaa. Palvelu tarjoaa pitkälle automatisoidun ratkaisun, jolla päätöksenteon rutiinivaiheisiin ei kulu aikaa ja resursseja. Paten sisältämät päätöspohjat ja fraasipankki ovat pääkäyttäjän helposti muokattavissa jokaisen kunnan omiin tarpeisiin.

Vaivatonta päätöksentekoa

Paten avulla

 • Päätöksentekoon tarvittava tieto saadaan suoraan hakemukselta
 • Päätöspohjat ja fraasipankki tekevät valmistelusta todella nopeaa
 • Päätöksen valmistelu voidaan aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen
 • Päätöksenjulkaiseminen onnistuu kätevästi samasta paikasta
 • Tietoa ei tarvitse siirtää eri palvelujen välillä
 • Toiminnallisuuden käyttöönotto on nopeaa ja käyttö helppoa
Paten avulla

Laskutus yhdestä paikasta

Laskunmuodostustoiminnallisuus Late korvaa erilliset laskutusliittymät ja mahdollistaa laskutuksen kätevästi osana muuta lupaprosessia. Samalla toiminnallisuuden avulla tehdään esimerkiksi hintojen hallinnasta helpompaa ja kaikille käyttäjille läpinäkyvää.

Laskutus yhdestä paikasta

Laten avulla

 • Laskunmuodostus onnistuu Lupapisteen laskutusnäkymässä
 • Taksan kohtien lukumäärät ja pinta-alat saadaan suoraan hakemukselta lähtötiedoksi
 • Siirtoerän muodostaminen ja siirto kunnan omaan laskutusjärjestelmään helppoa
 • Laskutuksen asetuksia ja hinnastoja voidaan hallita pääkäyttäjänäkymästä
Laten avulla

Rakentamisen mittari Rami tarjoaa rakennettuun ympäristöön liittyvää tietoa kätevästi ja reaaliaikaisesti

Rami

Rakentamisen mittari Rami

Rami-tiedolla johtamisen työkalu

Rami on Lupapisteen palvelu, joka raportoi rakennetun ympäristön dataa aina hakemuksen jättöhetkestä alkaen. Rami sisältää monipuolisia raportteja, joissa on toimivat suodattimet, joten oikea tieto löytyy nopeasti. Ramissa voi tarkastella oman kunnan lukujen lisäksi myös muiden Lupapiste-kuntien lukuja. Ramin avulla voidaan tarkastella mm. rakentamisen, lupaprosessien, asuntotuotannon sekä uudis- ja korjausrakentamisen tilannetta kunnassa eri aikoina. Raporttien lisäksi Ramissa on Yleisnäkymä-sivu, josta näkee yhdellä silmäyksellä päivän Avainluvut tärkeimmistä tapahtumista Lupapisteessä. Ramin Johdon työpöytä on rakennusvalvonnan johdolle tarkoitettu asuntotuotannon avainlukujen raportointia helpottava työkalu. 

Rami-tiedolla johtamisen työkalu

Rami tarjoaa

 • Reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa, yhtenäisillä mittareilla
 • Yleisimmät tarvittavat raportit
 • Monipuoliset suodattimet
 • Selkeät diagrammit
 • Toiminnallisen karttaliittymän
 • Avainluvut Lupapisteen tapahtumista yhdellä silmäyksellä
 • Johdon työpöydän asuntotuotannon raportoinnin helpottamiseksi
Kysy lisää
Solution-4-Rami_View-2024

Lupapiste Kaupasta digitaaliset rakennuspiirustukset helposti ja nopeasti

Kauppa

Lupapiste Kauppa

Rakennuspiirustukset jakoon kätevästi

Lupapiste Kauppa on sähköinen rakennuspiirustusten jakelukanava. Se tuo dokumentit asiakkaiden hankittavaksi sähköisessä muodossa, paikasta ja ajasta riippumatta. Sen avulla vähennetään tai poistetaan tarve paperisten dokumenttien etsimiselle, kopioinnille, toimitukselle ja laskutukselle. Tämä vähentää kunnan työntekijöiden työmäärää merkittävästi, tuo kunnalle lisätuloja ja loppuasiakkaille parempaa palvelua.

Solution-7-Lupapiste-Kauppa_View-1

Lupapiste Kaupan avulla parempaa asiakaspalvelua

Lupapiste Kauppa toimii näin

 • Kunta tuo myyntiin joko Lupapiste arkistoon lupaprosessien aikana syntyneet tai digitoidut dokumentit
 • Asiakkaat ostavat tarvitsemansa sähköisessä muodossa itsepalveluna
 • Asiakkaat voivat pyytää Kaupan kautta kunnalta puuttuvaa aineistoa
 • Kunta saa maksun jokaisesta Kaupan kautta myydystä dokumentista
 • Vältytään aikaa vievältä paperiasiakirjojen käsittelyltä ja toimittamiselta
 • Palvellaan asiakkaita vuorokauden ympäri, paikasta riippumatta ja välittömästi
 • Tieto puuttuvasta aineistosta siirtyy kunnalle reaaliaikaisesti
 • Kunta säästää henkilöresursseja ja saa pientä lisätuloa
Lupapiste Kaupan avulla parempaa asiakaspalvelua

Haluatko lisätietoa palveluistamme? Ota yhteyttä meihin.