Skip to content

Positiiviset kokemukset Lupapisteen rakennusvalvonnan palveluista saivat Loimaan ottamaan käyttöön myös ympäristönsuojelun palvelut

14.02.2022

Loimaalla Lupapistettä on käytetty jo vuodesta 2017 rakennusvalvonnan ja sähköisen arkiston osalta. Lupapiste on tuonut rakennusvalvonnan työhön selkeyttä ja jouhevuutta.

– Kun Lupapiste otettiin käyttöön, muokkasi se käsittelyprosessiamme kokonaisuudessaan. Saimme samalla kertaa sekä suoraviivaistettua että ajanmukaistettua käsittelyä, kertoo johtava rakennustarkastaja Harri Salminen.

Aikaisempaan prosessiin verrattuna tiettyjä työvaiheita on nyt voitu jättää pois ja samalla lupien käsittelyajat ovat lyhentyneet.

Ympäristöpalvelut osana kaupungin strategiaa

Lupapiste sopii hyvin osana Loimaan kaupungin strategiaa, jonka yhtenä osa-alueena on parantaa palvelujen saatavuutta ja lisätä sähköistä asioimista. Strategian noudattaminen on myös yksi tekijä siihen, että Loimaa päätyi laajentamaan vuonna 2021 asiakkuuttaan myös ympäristönsuojelun palveluihin.

– Toiveena on strategian mukaisesti tuoda saavutettavuushyötyä loppuasiakkaille. Toiminnanharjoittajat ja kuntalaiset pääsevät asioimaan ajasta riippumatta, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Heidän ei myöskään tarvitse tulla paikanpäälle toimistolle, Salminen toteaa.

Hänen mukaansa ajatuksena on jollain aikavälillä myös toteuttaa rakennuslupapuolelta tuttu käsittelyprosessin läpikäyminen ja sujuvoittaminen.

– Panostamme tähän, kun olemme perehtyneet ympäristönsuojelun palveluun riittävästi.

Hyvää palautetta asiakaspalvelusta

Salmisen mukaan Lupapisteen uusi käyttöliittymä on ollut positiivinen muutos, jonka myötä tunnistetut kehityskohteet ovat nyt korjattu.

– Tällä hetkellä emme kaipaa Lupapisteeseen mitään uutta, koska palvelu toimii meille erinomaisesti tällaisenaan.

Positiivista palautetta Loimaa antaa myös palvelujen käyttöönotosta ja yhteydenpidosta Lupapisteen kanssa. Myös omien asiakkaiden kommentit ovat pääsääntöisesti myönteisiä.

– Asiakaspalvelu on ollut hyvin laadukasta ja sujuvaa. Jos esimerkiksi tiedontarpeita on ilmennyt, on vastauksen saanut aina tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Omilta asiakkailtamme saamme palautetta erityisesti palvelun helppoudesta, hän toteaa.

Loimaan kaupunkiKuvat: Loimaan kaupunki