Skip to content

Paten käyttöönotto Ilmajoella

10.03.2020

Ilmajoella ovat Lupapiste ja sähköinen asiointi olleet rakennusvalvonnan arkea jo vuodesta 2016. Syksyllä 2019 myös päätöksenteko päätettiin siirtää Lupapisteeseen. Pate otettiin käyttöön vuodenvaihteessa ja ajankohta oli hyvä, koska kevään ruuhkat lupa-asioissa olivat vielä edessäpäin. Rauhallisempi alkuvuosi mahdollistaa toimintamallien hiomisen rauhassa.

Paten käyttöönotto oli Ilmajoella looginen jatke Lupapisteen sähköisten asiointipalvelu- ja arkistointitoiminnallisuuksien käyttöönoton jälkeen. ”Mielestämme on tärkeää, että voimme hoitaa lähes koko lupaprosessin yhdellä ja samalla työkalulla”, kertoo Ilmajoen rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittinen.

Käyttöönotto onnistui helposti, ja sitä sujuvoitti henkilöstön myönteinen ote uuteen järjestelmään. Periaatteena oli, että Patesta ja koko Lupapisteestä otetaan irti kaikki mitä saadaan ja samalla vähän tuuletetaan vanhoja ”paperikäytäntöjä”. ”Käyttöönottoa helpotti lähes reaaliaikainen ja joustava asiakastuki”, kiittelee Kangas-Kuittinen.

”Paten käyttöönoton yhteydessä oli samalla helppo tarkastella ja nykyaikaistaa päätöksien sisältöjä; kaikkea ei enää tarvitse tehdä vanhaan tyyliin A4- tulosteformaatissa”, toteaa Kangas-Kuittinen. Paten takia ei kaikkea tarvinnut lupaprosessissa laittaa uusiksi, vaan Ilmajoella saatiin mm. lupapäätöksestä halutun näköinen. ”Toki pientä fiilausta vielä tarvitaan, mutta pohjat ovat kunnossa.” Patella synnytetty päätös liitteineen on jatkossa kiinteä osa Lupapisteen asiointiympäristöä, joten kaikkia asiakohtia ei enää tarvitse toistaa itse lupapäätöksessä.

”Harjoittelemalla ja joskus asioita kyseenalaistamallakin saadaan aikaan tuloksia; vanhentuneista ja joskus kankeistakin käytännöistä voidaan luopua ja silti taata lainmukaiset käytännöt”, lataa Kangas-Kuittinen. Lupaprosessia on helpottanut se, että lupapäätöstä voi lähteä tuottamaan heti hakemuksen tultua vireille ja sitten kun viimeinenkin tarvittava liite on saapunut, lupapäätöksen aikaansaaminen on napinpainalluksen takana. Sähköinen julkipanotoiminnallisuus viimeistelee lupaprosessin jouhevaksi kokonaisuudeksi.

Kun kysymme, suosittelisiko Ilmajoki Patea, vastataan: ”Suosittelemme Patea, koska koemme, että se on tuonut kaipaamaamme helppoutta ja ajansäästöä lupaprosessiin.”