Skip to content

Lupapiste Kauppa on luonteva jatko Äänekosken rakennusvalvonnan sähköistämisessä

30.11.2021

Äänekoski on vireä ja kasvava n. 20 tuhannen asukkaan vihreä teollisuuskaupunki Keski-Suomessa. Kaupungin käyttämästä energiasta yli 80 % on uusiutuvaa bioenergiaa.

– Äänekosken rakennusvalvonta on ollut Lupapisteen asiakkaana jo vuoden 2018 alusta alkaen. Kaupungin rakennusvalvonnan vuosittain vastaanottamien yli 400 lupahakemuksen käsittelyyn on sähköinen palvelu tuonut merkittävää apua, toteaa johtava rakennustarkastaja Arto Tavaststjerna.

Hänen mielestään Lupapiste Kaupan hyödyntäminen on luonteva jatko sähköistymisen polulla. Kaupan myötä loppuasiakkaiden palvelun laatu ja saatavuus nousevat, onhan palvelu auki 24/7 ajasta ja paikasta riippumatta. Meneillään oleva paperiarkiston digitointi, johon Lupapiste tarjoaa myös toiminnallisuudet, edesauttaa palvelun laadun kehittymisen sitä paremmaksi mitä pidemmälle digitointi edistyy.

Äänekoski on 39. kunta Lupapiste Kaupassa (11.11.2021).