Skip to content

Lupapiste helpottaa asuntomessurakentamista Mikkelissä

14.04.2016

TARKKAAN AIKATAULUTETUSSA ASUNTOMESSURAKENTAMISESSA LUPAPROSESSIA HELPOTETTIIN SILLÄ, ETTÄ SUUNNITTELUA JA RAKENNUSLUPAA VARTEN TARVITTAVAT LÄHTÖTIETOAINEISTOT TALLENNETTIIN LUVANHAKIJOITA VARTEN VALMIIKSI LUPAPISTEESEEN.

Ilman Lupapistettä asiakas olisi joutunut tilaamaan tonttikartat mittaus- ja kiinteistötyksiköstä, vesi- ja viemäriliitoslausunnot ja katusuunnitelmakorot yhdyskuntatekniikan puolelta. Tässä tapauksessa kaupunki teki myös maastomallinnukset valmiiksi rakentajille.

– Minusta palvelun parhaita puolia on se, että lupa-asiointi on läpinäkyvää ja asiakas voi seurata oman lupa-asian etenemistä reaaliaikaisesti. Kaikki lupaan liittyvät asianosaiset saavat tiedon ajantasaisesti ja voivat käydä keskustelua lupaprosessiin liittyen. Näin voimme palvella asiakkaita paremmin, summaa Mikkelin kaupungin johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka palvelun käyttöönottokokemuksia.

Ensimmäiset rakennusluvat Mikkelissä vuonna 2017 pidettäville asuntomessuille myönnettiin palvelun kautta tällä viikolla. Nyt kaupunki toivoo, että kaikki lupa-asioiden hakijat Mikkelissä löytäisivät tämän sähköisen palvelumuodon, joka helpottaa asiakkaan luvan hakua ja nopeuttaa lupakäsittelyä.

– Sähköisestä järjestelmästä huolimatta toivomme, että asiakas varaisi ajan rakennusvalvonnasta jo luonnosvaiheessa. Alkupalaverissa käydään luonnossuunnitelmat yhdessä läpi ja varmistutaan siitä, että rakennus soveltuu rakennuspaikalle ja on kaavan mukainen. Me rakennusvalvonnassa haluamme auttaa rakentajaa pääsemään hyvään lopputulokseen, Sari Valjakka painottaa.

Lue alkuperäinen tiedote täältä.