Skip to content

Järvenpäässä ja Hyvinkäällä tartutaan rohkeasti Lupapisteen uusiin laajennuksiin

28.10.2020

Järvenpäässä ja Hyvinkäällä on käytetty Lupapistettä jo pitkään, käyttöönotto tapahtui vuosina 2014 ja 2015. Päätöksentekotoiminnallisuus PATE saatiin käyttöön vuoden 2018 lopussa ja seuraavan vuoden alussa. Tänä kesänä laajennuksista mukaan valittiin myös uusi ohjelmistorobotti, joka sujuvoittaa rakennusvalvonnan työtä entisestään.

Molemmissa kunnissa kaikki prosessit tehdään sataprosenttisesti PATEa ja robottia hyödyntäen. Järvenpään ja Hyvinkään johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki kokee, että muiden rinnakkaisten toimintatapojen ylläpitämiselle ei ole ollut syytä.

”Kun jotain lähdetään tekemään, tehdään sitten täysillä. Tämä on myös velvoite ohjelmistotoimittajia kohtaan. Tuotteen pitää olla kerralla niin toimiva, että ei tarvitse aloittaa pienillä kokeiluilla.”

Järvenpää ja Hyvinkää ovat olleet mukana kehittämässä laajennuksia ja ottamassa niitä ensimmäisenä käyttöön. Vastamäen kokemukset sekä kehitystyöstä, että käyttöönottovaiheesta ovat positiivisia.

”Sen huomaa, kun asiantuntijat ovat tekemässä. Aina kun jotain kehitetään, todellisuus näkyy kuitenkin vasta kun ollaan oikeasti töissä. Käyttöönotossa havaittiin joitain kehitettäviä asioita, mutta nämä päivitykset sujuivatkin sitten todella hyvin.”

Hyvä hyötysuhde

Vastamäen mukaan PATEn ja robotin hankkimisen kustannukset ovat hyötyihin nähden pienet, varsinkin suhteessa esimerkiksi uusien rajapintojen rakentamiseen suoraan Factaan. Hän haluaa korostaa laajennusten tuomaa työn mielekkyyden lisäystä ja ajan säästöä. Taustajärjestelmään tarvitsee robotin myötä koskea yhä vähemmän ja inhimillisten virheiden riski pienenee.

”Työntekijät saavat tehdä sitä työtä, missä ovat hyviä ja pystymme entistä paremmin keskittymään hakemusten käsittelyyn tai rakennustyön aikaiseen viranomaisvalvontaan. Kun aiemmin tehtiin Lupapisteessä päätös PATElla, oli edelleen tiettyjä asioita, joita piti käydä täyttämässä käsin Factaan. Robotti on tuonut sujuvuutta ja varmuutta tekemiseen. Asiat menevät varmasti oikeisiin paikkoihin”, Vastamäki kuvailee.

Laajennusten käyttö mahdollistaa myös entistä paremman yhteistyön kuntien välillä. Tämä on nähty jo Järvenpään ja Hyvinkään välillä ja Vastamäki kokee, että jatkossa tämä korostuu entisestään. Asiakkaan parempi palveleminen on erityisen suuri etu, kun yhteistyö helpottuu. Hänen mukaansa ohjelmistojen tulee tukea muutosta kohti tiiviimpää yhteistyötä.

Järvenpäällä ja Hyvinkäällä on haluttu olla jatkuvasti eturintamassa ottamassa uusia toiminnallisuuksia käyttöön. Vastamäki kokee, että myös muiden tulisi kehittää toimintaansa aktiivisesti.

”Kaikilla on oikeus ja velvollisuus kehittää työskentelyä, jotta saadaan asiakaspalveluun enemmän aikaa. Tämä on puhtaasti työhyvinvointia ja tuottavuuden parantamista”, hän summaa.