Elektronisk och smidig ärendehantering för miljöskydd

Lupapistes enkla och snabba e-tjänst är också tillgänglig för miljöskyddsbehov.

Med Lupapistes e-tjänst för miljöskydd kan kommunerna digitalisera sin verksamhet, såsom andra branscher inom byggd miljö redan gjort tidigare. Tjänsten kan köpas och den vidareutvecklas efter kundernas behov.

Med hjälp av e-tjänsten för miljöskydd

Check mark
Är alla stadier i processen i elektronisk form
Check mark
Kan miljöskyddskunder, som ofta är företag, få en funktionell modern service
Check mark
Sparas resurser och tid
Check mark
Underlättas närvaron av myndigheter i projekt
Check mark
Kan alla parter se, komma åt och uppdatera viktig information 24/7
Check mark
Blir genomförandetiderna för projekten kortare och arbetskvaliteten bättre
Check mark
Kan myndigheterna uppfylla skyldigheterna i de riksomfattande riktlinjerna och lagarna i anslutning till tillhandahållandet av e-tjänster

Blev du intresserad av Lupapiste?