Late – fakturering från ett ställe

Faktureringsfunktionen Late ersätter separata faktureringsabonnemang och möjliggör bekväm fakturering som en del av den övriga tillståndsprocessen. Samtidigt gör funktionaliteten till exempel prishanteringen enklare och transparent för alla användare.

Med Late

Check mark
Kan man skapa fakturor i Lupapistes faktureringsvy
Check mark
Fås antalet punkter i taxan och arealerna direkt från ansökan som utgångsinformation
Check mark
Är det enkelt att skapa ett överföringsparti och en överföring till kommunens egna faktureringssystem
Check mark
Kan inställningarna och priserna för faktureringen kontrolleras från huvudanvändarvyn

Blev du intresserad av Lupapiste?