Rami – led med kunskap

Byggmätaren Rami är en tjänst som erbjuder information om byggd miljö enkelt och i realtid. Med hjälp av Rami kan man granska situationen för byggande, tillståndsprocesser, bostadsproduktion samt nybygge och renoveringsarbeten i kommunen vid olika tidpunkter. Rami hjälper användaren att se utvecklingsriktningen och framtida trender för byggandet och med dess hjälp är också rapportering enklare.

Rami erbjuder

Check mark
Tillförlitlig information i realtid genom enhetliga mätare
Check mark
Ett visuellt användargränssnitt för smidig granskning av data
Check mark
Inbyggda teman och rapporter för att presentera information
Check mark
Möjligheter att bedöma hur framgångsrik den kommunala strategin är och förbättra beslutsfattandet

Blev du intresserad av Lupapiste?