Pate – enkelt beslutsfattande

Funktionen för beslutsfattande Pate gör myndigheternas arbete lättare och snabbare. Pate erbjuder en högautomatiserad lösning som inte kräver tid och resurser för de rutinmässiga stadierna av beslutsfattandet. Beslutsunderlagen och frasbanken i Pate kan enkelt anpassas av huvudanvändaren för varje kommuns egna behov.

Med Pate

Check mark
Erhålls den information som behövs för beslutsfattandet direkt från ansökan
Check mark
Gör beslutsunderlag och frasbanken beredningen väldigt snabb
Check mark
Kan beredningen av beslutet påbörjas genast efter att ansökan lämnats in
Check mark
Är det enkelt att offentliggöra beslutet från samma ställe
Check mark
Behöver uppgifter inte överföras mellan olika tjänster
Check mark
Är aktiveringen av funktionaliteten snabb och användningen enkel

Blev du intresserad av Lupapiste?