Lupapiste är en tjänst för hela Finland

Lupapistes omfattande elektroniska tillståndstjänster inom området för den byggda miljön är utformade för att effektivisera arbetet för alla parter som är involverade i tillståndsärenden – för dem som behöver tillstånd, för myndigheter och andra berörda parter.

Lupapiste tillhandahåller elektroniska tjänster för byggnadstillsyn, allmänna utrymmen och miljöskydd. Tjänsterna gör det möjligt för kommunerna att digitalisera hela sin tillståndsprocess på en gång, vilket omfattar ärendehantering, beslutsfattande, fakturering, offentliggörande och arkivering under ansöknings- och byggfasen.

Dessutom kompletteras Lupapistes utbud av flera olika tjänster och funktioner som underlättar ledningen, sparar resurser och förbättrar kostnadseffektiviteten ytterligare.

  • Rami ger aktuell information om bygglov, byggande och bostadsproduktion.
  • Med arbetsytan i Digitoija, som är en del av det elektroniska arkivet, kan man digitalisera det gamla pappersarkivet och överföra det till ett elektroniskt arkiv.
  • Från Lupapiste Dokumenthandel kan kommunernas kunder enkelt köpa elektroniskt arkiverat tillståndsmaterial som klassificerats som offentligt.

Hantering och arkiv

Beslutfattande Pate

Faktureringsfunktionen Late

Byggmätare Rami

Lupapiste Dokumenthandel

Miljöskyddstjänster

Lupapiste är

Check mark
Världens bästa tillståndstjänst för byggnad och miljö
Check mark
I bruk redan i 70 % av kommunerna i Finland
Check mark
En helt inhemsk Nyckelflaggaprodukt
Check mark
Centraliserad, 100% molnbaserad SaaS-tjänst
Check mark
Oberoende av ett bakgrundssystem – tvåvägsgränssnitt för dataöverföring för bakgrundssystem

Lupapiste

Check mark
Gör att du kan arbeta oberoende av tid och plats
Check mark
Möjliggör samarbete mellan myndigheter över kommungränserna
Check mark
Ger möjlighet att avsevärt effektivisera och påskynda handläggningsprocessen för tillstånd
Check mark
Tillhandahåller tjänsten på ett enda serviceställe för alla kommuner som använder lupapiste

Vill du höra mer om våra tjänster?