Företagskonto – för att underlätta det professionella arbetet

Företag kan skapa ett företagskonto i Lupapiste för att göra tillståndsprocesserna smidigare.

Tjänsten innehåller ytterligare funktioner för att göra det interna arbetet och projekthanteringen i företaget enklare. Med ett företagskonto säkerställer man att projekten kan hanteras av hela företaget och inte står under en enskild arbetstagares namn.

Olika versioner av företagskontot tjänar olika företags behov. Ibruktagandet går snabbt och det är enkelt att lägga till användare i ditt konto.

Med ett företagskonto

Check mark
Ser alla användare en gemensam projektvy, där alla de ansökningar som gjorts via företagskontot finns
Check mark
Kan användare lägga till uppgifter eller bilagor till projekten, uppdateringarna är synliga för alla
Check mark
Är det enkelt för varje användare att redigera sin egen projektvy
Check mark
Är det mycket enkelt att hantera fullmakter i e-tjänsten
Check mark
Kan ansökningar kopieras från tidigare ansökningar, vilket påskyndar skapandet av nya ansökningar
Check mark
Är rapporter om projektet tillgängliga från projekt som genomförts under det senaste året
Registrera företagskontot

Ibruktagandet av ett företagskonto går snabbt

  • Välj det företagskonto som passar ditt företag. Paketets storlek beror på antalet personer som är involverade i tillståndsansökan.
  • Läs avtalet och skriv under. En person från företaget är grundaren.
  • Logga in i tjänsten och lägg till användare. I framtiden kommer grundaren och andra administratörer att hantera användare och företagsdata.
  • Inled tillståndsansökan och projektledningen. Alla som kallas användare har nu tillgång till en gemensam projektvy.
Registrera företagskontot

Får vi lov att hjälpa dig?