Lupapiste – tillståndstjänsten för hela Finland

Lupapiste är Finlands ledande riksomfattande elektroniska servicehelhet för tillståndsärenden som gäller byggande och miljö. Lupapiste har skapats tillsammans med kommunala experter och dess kontinuerliga utveckling bygger på nära samarbete och kundförståelse.

We make your work easy

Cloudpermit simplifies the building permit process by digitalizing it and having it all in one digital space. Building departments of any size have access to tools that are traditionally only available to larger cities. Since it’s cloud-based, municipal building departments can modernize, innovate, digitalize, and access building permit processes – from applications to archives – from anywhere, anytime.

Why municipal building departments use Cloudpermit

To save time and money

Municipal building departments save up to 50% of their time (in development, operations, implementation, application intake, etc.) in building permit processes by using Cloudpermit instead of paper-based systems.

With Cloudpermit, municipal building departments say goodbye to:

  • Officials submitting information in application systems
  • A flood of emails (emails are replaced by an orderly workflow)
  • Unnecessary phone calls (up-to-date information is available within the platform)
  • Scanning, copying, transferring, and archiving paper forms and drawings
  • Office space and work-hours restrictions (municipal building departments and applicants can use Cloudpermit anywhere, anytime)
01
02

Cloudpermit is developed for, and with, municipal building departments

Cloudpermit is an end-to-end e-permitting solution that benefits all stakeholders – it allows municipal building departments and their customers to complete the entire permit life cycle in one digital space.  

As a cloud solution, users can access their permits when it’s convenient for them – anytime, anywhere. IT teams never have to worry about updating the system as all new product features are automatically updated in Cloudpermit.

Implementation is fast and easy

Municipal building departments can start using the system within weeks. Cloudpermit’s implementation is not costly or time-consuming like it can be with other software – municipal building departments can start using the system within weeks of signing the contract.

03

Vi hade en dröm

För tio år sedan fanns det ännu ingen elektronisk tillståndstjänst som kunde användas av kommuner av alla storlekar, vilket inte bara skulle tjäna kommuner utan även lovsökanden och verka över kommungränserna så att i synnerhet professionella planerare och företag inte skulle behöva använda många olika tillståndstjänster när de har att göra med myndigheter i flera kommuner. Tjänsten skulle göra det möjligt att uträtta ärenden och förmedla information dygnet runt, oberoende av var användaren befann sig.

Utvecklingen av tjänsten började som en del av finansministeriets SADe-program (Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati) i miljöministeriets RYPK-projekt (Projektet för utveckling av tjänsterna för den byggda miljön). Lupapiste offentliggjordes på Bygginspektionsdagarna i Uleåborg 2013.  

Under de senaste tio åren har tjänsten utvecklats i språng, vilket påskyndats genom kontinuerlig konsultation av kundernas behov och betydande konkurrensutsättning.

Lupapistes framgång beror på att kundperspektivet och djärv utveckling står i fokus, och utvecklingen sker systematiskt i samarbete med användarna.  Lupapiste har alltid varit en molntjänst. Automatiska uppdateringar görs var tredje vecka, och molntjänsten säkerställer att varje utvecklingssteg är synligt för alla användare som en omedelbar och samtidig förbättring. Lupapiste växer och skapar nytt tillsammans med sina kunder.

Riksomfattande och inhemsk till hundra procent

I Finland har Lupapiste-tjänsten för närvarande fler än 300 000 registrerade användare, över 7 200 myndighetsanvändare och 700 företag. Tjänsten används för närvarande i 70 procent av kommunerna i Finland. Det är möjligt att använda den över kommungränserna.  

Lupapiste har beviljats Nyckelflaggan och lyder under Cloudpermit Oy, ett helt inhemskt expertföretag för elektroniska tillståndstjänster. E-tjänsten är också en betydande finländsk exportvara och används i flera länder.  

Viktiga utvecklingsfaser

2009
FM:s SADe-program och miljöministeriets relaterade RYPK-projekt inleds.
2012
Miljöministeriet väljer på grundval av anbudsförfarandet Solita Oy att utveckla och senare upprätthålla en elektronisk tillståndstjänst baserad på kravspecifikationen. Tillståndstjänsten får namnet Lupapiste, och dess utveckling startas av Solita Oy.
2013
🚀 Lupapiste offentliggörs
Den första tillståndsansökan behandlas av Träskända byggnadstillsyn.

“We were essentially the Instagram police and called out fake influencers left, right and centre. It was fun and all, but there is only so many bikini chicks you can look at on Instagram before you start losing your mind.”

Dan, Co-founder and CEO of Lumio

2013-2015
Lupapiste utvecklas tillsammans med pilotkommunerna för byggnadstillsyn, allmänna områden och miljöskydd.

“After this, we both took up golf on during the week and started eating fancy dinners at the local Country Club... Ha. This is not what happened at all. We suck at golf and love eating Guzman Y Gomez.”

Adam, Co-founder of Lumio

2015
56 kommuner använder Lupapiste, 20 000 inlämnade tillståndsansökningar.

‍Lupapiste vinner GrandOne-tävlingen – bästa B2B-tjänsten.

SADe-programmet avslutas i slutet av året, men användningen av Lupapiste utvidgas och tjänstens utveckling fortskrider.

‍Lupapiste vinner Kommunernas Tieras omfattande anbudsförfarande och tjänsten utvecklas vidare i enlighet med det.
2015-2016
Ett arkiv utvecklas som en del av Lupapiste, och det får Riksarkivets godkännande som gäller alla kommuner.
2016
81 Lupapiste-kommuner i slutet av året.
2017
Lupapistes affärsverksamhet bolagiseras, företaget ges namnet Evolta Oy.
149 Lupapiste-kommuner i slutet av året. Lupapiste Dokumenthandel utvecklas.
2018
Verksamheten blir internationell och utvidgas till Nordamerika. 182 Lupapiste-kommuner i slutet av året. Lupapistes Pate och Late utvecklas.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

2019
187 Lupapiste-kommuner i slutet av året.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

2020
Det företag som ansvarar för Lupapiste byter namn till Cloudpermit och fortsätter att växa i Nordamerika, tillståndstjänsten som sin finländska exportprodukt. 199 Lupapiste-kommuner i slutet av året.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

2021
Lupapiste vinner ett andra betydande anbudsförfarande av Kommunernas Tiera. Detta skapar goda förutsättningar för vidareutveckling. Hösten 2021 finns det 207 Lupapiste-kommuner.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

Idag

Cloudpermits verksamhet utvidgas betydligt i USA. Världens första 3D-datamodellbaserade bygglovsansökan behandlas i Lupapiste-tjänsten av Träskända byggnadstillsyn.

Läs mer om Lupapistes tjänster