Lupapiste är världens bästa elektroniska tillståndstjänst

Check mark
Utvecklad tillsammans med kommunerna, i bruk redan i 70 % av Finlands kommuner
Check mark
Oberoende av bakgrundssystem
Check mark
Molnbaserad, kontinuerligt utvecklande SaaS-tjänst med principen om ett enda serviceställe

290 000

registrerade användare

+700

företag använder Lupapistes tjänst

~7 200

myndighetsanvändare

70 %

av de finländska kommunerna använder Lupapistes tjänst

Får jag lov?

Byggmätare Rami

Realtidsinformation och mångsidig information om den byggda miljön och säkerhet för beslutsfattandet.

Miljöskyddstjänster

Snabbare och smidigare tjänster nu med hjälp av Lupapistes e-tjänster.

Företagskonto

Enkel och centraliserad projektledning för företag, möjliggör snabb informationsförmedling till alla parter.

Lär dig mer om våra kunders och partners erfarenheter med Lupapiste

”Ibruktagandet av Lupapiste är enkelt för byggnadstillsynen, och Lupapiste har bra stödtjänster, anvisningar och videor. Vi har fått bra respons från våra kunder, speciellt planerare. Vi har fått valuta för pengarna, och användarupplevelsen har lett till att vi också skaffade Pate.”

Henri Asikainen
Byggnadsinspektör, Kides stad

”Cloudpermits Lupapiste visade sig vara den bästa möjliga partnern. Som enda serviceleverantör har de all förmåga att upprätthålla permanent högklassig service som uppfyller våra villkor. Genom att välja Lupapiste säkerställer vi att kommunerna har möjlighet att utveckla sin verksamhet och erbjuda sina slutkunder betydande mervärde.”

Kai Pousi
Smart City-affärschef, Kommunernas Tiera Ab

”Om man tänker på resultaten, behandlade vi 1700 bostäder 2014, och 2015 och 2016 gav vi tillstånd till ca 5000 bostäder per år, och personalstyrkan har förblivit densamma. Jag rekommenderar Lupapiste.”

Pekka Virkamäki
F.d. byggnadstillsynschef, Vanda stad, nuvarande lagstiftningsråd, MM

”Användningen av elektroniska material i olika myndighetsåtgärder främjar också kommunernas mål att digitalisera sina arkivmaterial och samtidigt förbättra kundservicen som tillhandahålls kommuninvånarna.”

Janne Ranki
Chef för byggnads- och miljötillsyn, Salo stad

”Vi såg ljuset när vi fick höra om Lupapiste Dokumenthandel 2019. Tidigare skickades materialenkäterna per e-post eller telefon. Tillståndssekreteraren hämtade alltid materialet från källaren, skannade, kopierade och skickade det vidare i pappersform eller per e-post. Nu när materialet hämtas för digitalisering behöver man inte återgå till det. Materialet är färdigt arkiverat och står till förfogande i det permanenta arkivet. Fördelarna är också enorma med tanke på faktureringen. Vi behöver inte skicka fakturor, utan de går från Dokumenthandeln till kunderna.”

Jouko Lehikoinen
Byggnadsinspektör, Kalajoki stad

”Lupapistes Företagskonto är bra, för det gör våra partners vardag smidigare. Tillståndsinformationen och kommunikationen sparas på ett ställe och är tillgänglig för alla parter.”

Heli Merkkiniemi
Elenia Oy

”Arbetstagarna får jobba med det de är bra på och vi kan allt bättre koncentrera oss på att handlägga ansökningar eller utöva myndighetstillsyn under byggandet. När man tidigare fattade ett beslut med Pate i Lupapiste, fanns det fortfarande vissa saker som man måste fylla i manuellt i Facta. Roboten har medfört smidighet och säkerhet i verksamheten.”

Jouni Vastamäki
Ledande byggnadsinspektör, Träskända & Hyvinge

”Det finns många fördelar med Lupapiste. Tjänsten är lätt att använda, lätt att lära sig, och kundresponsen har varit bra.”

Kai Miller
Byggnadstillsynschef, Helsingfors stad

”Det är jättefint om vi hittar sätt att spara arbetstid, skapa lite inkomster och samtidigt betjäna kunderna bättre. Det kan beräknas att om objektets ritningar köps två gånger i Lupapiste Dokumenthandel, har digitaliseringen redan betalat sig själv tillbaka i form av sparad arbetstid. Syftet har alltid varit att enkelt få ritningarna till kundernas förfogande utan sysselsättande kundkontakter. Lupapiste Dokumenthandel möjliggör detta.”

Henri Humala
Inspektionsingenjör, Kuopio stad

”Vi tycker att det är viktigt att vi kan sköta nästan hela tillståndsprocessen med ett och samma verktyg. Ibruktagandet underlättades av flexibelt kundstöd som nästan fungerade i realtid. I samband med ibruktagandet av Pate var det lätt att granska och modernisera innehållen i besluten; allt behöver inte längre göras som tidigare med A4-utskrifter. Vi rekommenderar Pate, för vi upplever att tjänsten har gjort tillståndsprocessen enklare och åstadkommit tidsbesparingar.”

Satu Kangas-Kuittinen
Byggnadsinspektör, Ilmajoki kommun

”Vi tog i bruk Lupapise för vi ville vara föregångare i den digitala omvandlingen. Digitaliseringen är här och nu, kom med bara.”

Mika Pihlajaniemi
Byggnadsinspektör, Nystad

”Trots att det är fråga om material som räddningsmyndigheten även annars har en lagstadgad rätt att få tillgång till, gör tjänsten Lupapiste särskilt tillsyns- och undersökningsverksamheten effektivare, när man snabbare och lättare får tillgång till materialet. Tidigare har man varit tvungen att ta kontakt flera gånger för att få tillgång till materialet och väntetiden har varit längre.”

Harri Heikkilä
Planerare, Egentliga Finlands räddningsverk

”När jag använder e-tjänsten fungerar allt platsoberoende i min hantering av två kommuner. När man måste vara fysiskt närvarande i båda, skadar det verksamheten när pappren finns i den andra kommunen och tvärtom. Nu finns allt med på datorn. Lupapistes tekniska stöd har fungerat bra när jag har haft frågor och jag har inte stött på några oöverkomliga problem.”

Janne Heikkinen
Byggnadsinspektör, Utajärvi & Vaala kommuner

”Pate har levt upp till förväntningarna och gjort beslutsfattandet smidigt. Kalajoki stad och byggnadstillsyn vill vara en aktiv utvecklare av den elektroniska ärendehanteringen. Vi ansåg att upphandlingen var nödvändig för att påskynda beslutsfattandet och vi ville avlägsna den brådska som ett visst beslutsdatum medför i arbetet. Nu när beslut kan fattas dagligen finns det ingen känsla av brådska. Före beslutet kan man till exempel sova på saken och återkomma nästa dag.”

Tero Jelekäinen
Byggnadsinspektör, Kalajoki stad

Får vi lov att hjälpa dig?