Skip to content

Sähköiseen rakennuslupaprosessiin pääsee tutustumaan jo opiskeluaikana

17.9.2019

Kun rakennetun ympäristön tulevaisuuden tekijät valmistuvat, näkyy monikanavaisuus ja sähköinen asiointi vahvasti heidän arjessa. Korkeakouluissa muutos on huomattu muutama vuosi sitten, ja rakennusvalvontojen sähköinen asiointikanava on otettu osaksi opintokokonaisuutta. Kuten arkkitehti ja kurssin opettaja Jarkko Könönen Metropolia AMK:sta toteaa: ”On tärkeää oppia käyttämään palvelua/järjestelmää, jota yleisesti työelämässä käytetään.” Lupapiste on vakiintunut asiointipalvelu ympäri Suomen, ja käytössä jo noin 200 kunnassa.

Siirtyminen perinteisestä paperiprosessista sähköiseen on huomioitu mm. Tampereen yliopistolla, jossa Lupapiste on osana rakennustekniikan koulutusohjelman johdantokurssia. Kurssin vetäjä, tohtorikoulutettava Jaakko Sorrikertoo, että ”koska nykyään rakennuslupien hakuprosessi tapahtuu yleisesti sähköisten lupahakemusten kautta, on luontevaa, että lupa-asioita käsittelevässä viikkoharjoituksessa opiskelijat voivat tutustua myös sähköiseen rakennusluvan hakuun”. Sähköinen luvanhaku Lupapisteessä on nyt toista vuotta osana kurssia. ”Oma vaikutelmani on ollut, että sähköiseen luvanhakujärjestelmään tutustuminen voi auttaa opiskelijoita hahmottamaan konkreettisemmin sitä, mitä rakennuslupien hakuun liittyy.” toteaa Sorri.

Metropoliassa Lupapisteeseen tutustutaan Helsingin rakennusarkkitehtikoulutuksen 4. vuosikurssin rakennussuunnittelun syventävien opintojen kurssilla, jossa perehdytään pääpiirustusten tekemiseen sekä rakennusluvan hakemiseen hyödyntäen Lupapistettä. ”Opiskelijat tulevat käyttämään tulevassa työelämässä Lupapistettä todennäköisesti luvan hakijoina tai rakennusvalvontaviranomaisena, joten palveluun tutustuminen on erittäin suotavaa.” sanoo Jarkko Könönen.

Evoltan palvelu on virtuaalinen työtila rakennuslupa -asioiden hoitamiseen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Lupapisteen kautta voidaan kysyä neuvoa kunnan rakennusvalvonnalta sekä hoitaa hankkeen koko lupa-asiointi ajasta ja paikasta riippumatta – Helsingistä Kittilään.

Lisätietoja: www.evolta.fi

Lupapiste-suomen-kartalla
Lupapisteen kautta saat neuvontapalvelua lähes kaikista Suomen kunnista ja sähköinen hakemuspalvelu on käytössä jo yli 60 %:ssa Suomen kunnista.