Skip to content

Pilotti rakennusvalvonnan palveluiden ulkoistamisesta Mikea Oy:n kanssa

21.12.2021

Vuoden 2022 alussa käynnistämme Lupapiste-palvelun mahdollistaman ulkoistettujen rakennusvalvontapalvelujen pilotoinnin pioneerikuntien kanssa.

Pilotoinnissa toteutetaan ulkoistettuina palveluina asiakaspalvelua, lupavalmistelupalvelua, sähköistä arkistointia, paperiarkiston digitoinnin suunnittelua ja sen mukaista digitointia. 

Pilotoinnissa toteutettavat palvelut toimittaa kumppanimme Mikea Oy, jonka vankkaan erikoisosaamisalaan kuuluvat mm. rakennusvalvonnan toimintatavat ja Lupapisteen hyödyntäminen niissä. Mikea Oy:llä on useiden vuosien rakennusvalvonnan kokemus. Kuluvan vuoden aikana Mikea Oy on tarjonnut usealle asiakaskunnallemme koulutusta ja konsultaatiota liittyen lupahakemusprosesseihin. 

Pilotoinnin tuotoksina haetaan seuraavia asioita 

  • ulkoisesti toteutettavien rakennusvalvonnan palveluiden hankkimisen ja toteuttamisen toimintamalli
  • ulkoisesti toteutettavien rakennusvalvonnan palveluiden toteuttamisessa käytettävien ohjelmistopalveluiden kehittämistarpeet
  • suunnitelma jatkosta 

Pilotointiin on kutsuttu ja kutsun hyväksyneet Pyhtään ja Simon kunnat. Oletamme, että joukko kasvaa vielä muutamilla kunnilla. Tulemme kertomaan pilotoinnista lisää ensi kevään kuluessa, sen käynnistyttyä ja edistyttyä.