Skip to content

Palvelusopimusten uusinta

22.02.2021

Jo päättyneeseen vuoden 2015 puitesopimukseen perustuvien palvelusopimusten uudistaminen vuoden 2021 puitesopimukseen perustuviksi on edennyt hyvin. Kiitämme lämpimästi kaikkia jo sopimuksen uusineita kuntia hyvin onnistuneesta yhteistyöstä.

Palvelusopimusten uusinta yhteistyökuntiemme kanssa jatkuu aina lokakuuhun saakka, jolloin nykyinen, puitesopimukseen perustuva kuntakohtainen palvelusopimus päättyy.

Vuoden 2021 puitesopimus sisältää paljon uudistuksia. Niistä mainittakoon esimerkiksi Kuntien Tieran yhdessä kuntien asiantuntijoiden kanssa laatimat kattavat vaatimukset, joiden toteuttaminen Lupapisteeseen varmistaa kunnille mahdollisuuden kehittää toimintaansa ja tällä tavoin tarjota loppuasiakkaalleen merkittävää lisäarvoa. Lupapiste on sitoutunut kehittymään näiden vaatimusten mukaisesti.

Toinen merkittävä kokonaisuus on uusi hinnoittelumalli, jonka Kuntien Tiera on yhdessä kuntien asiantuntijoiden kanssa määritellyt kiinteähintaiseksi kullekin palvelulle. Uudistuksen myötä, aiemmin käytössä olleet toimenpidemaksut poistuvat. Palvelun kiinteähintainen kuukausimaksu määräytyy nyt pelkästään lupapäätösmäärän mukaisesti. Kunnan asukasluvulla ei ole enää jatkossa kuukausimaksuun merkitystä.

Päättyvän sopimuksen hinnoittelu on perustunut vuoden 2015 kilpailutukseen, jonka jälkeen kuukausimaksut ovat pysyneet vakioina, ja vastaavasti toimenpidemaksut ovat alentuneet johtuen sekä toimenpidemäärien kasvusta valtakunnallisesti että hinnoittelun perusteista, joissa on ollut käytössä alentuva toimenpidemääriin perustuva hintaportaikko.

Vuoden 2015 jälkeen Lupapiste palvelun skaala on kehittynyt voimakkaasti. Onneksi uusi puitesopimus mahdollistaa Lupapiste-palvelun kehitystyön jatkossakin. Huomioitavia uudistuksia ovat mm. sähköinen arkisto ja päätöksentekotoiminnallisuudet ympäristönsuojelulle ja kiinteistönmuodostukselle, sekä vahva sitoutuminen siihen, että Lupapiste täyttää kaikki uuden puitesopimuksen vaatimukset sekä lakien, asetusten ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset koko puitesopimuksen nykyisen elinkaaren ajan eli vuoteen 2030 saakka. Merkittävää on myös se, että uuden puitesopimuksen hinnat ovat kiinteät seuraavat kolme vuotta, ja sen jälkeen ainoastaan indeksisidonnainen hintojen nousu on mahdollinen.

Lupapiste on sitoutunut tuottamaan korkealaatuista, suomalaista rakentamisen digitaalista palvelua kunnille. Pystyäkseen palvelemaan asiakkaitaan korkean profiilin palveluntuottajana, Lupapisteen on pilvipalveluna panostettava vahvasti palvelun kehittämistyöhön useiden digitalisaation asiantuntijoiden voimin. Näin ollen on selvää, että palvelun monipuolistuessa, myös Lupapiste-palvelun hinnat muuttuvat. Joissakin tapauksissa hinnat nousevat, ja vastaavasti moni aiemmin maksullinen toiminto tai palvelu sisältyykin jatkossa kiinteään kuukausimaksuun. Hinnan laskuakin on nähtävissä, kun yleisten alueiden palveluiden hinnat laskevat.

Kiinteään kuukausimaksuun sisältyy jatkossa alla mainitut:

 • digitoijan työpöytä ja siihen liittyvät paperiarkiston digitointimaksu (arkistoitavan materiaalin määrä on rajoittamaton)
 • sähköiset ilmoitustaulut
 • Lupapiste julkipano rakennusvalvonnalle ja ympäristönsuojelulle
 • arkistopääte
 • viranomaisen tiedostopankki
 • automaattiset sähköpostipohjat
 • TOS-pohja
 • Suomi.fi-viestit
 • Lupapiste Kauppa
 • hankittavien uusien palveluiden käyttöönottomaksut
 • palveluiden ylläpito ja tuki

Kuntien Tiera valvoo Lupapisteen kehitystyön edistymistä. Me Lupapisteessä arvostamme asiakkaitamme ja haluamme jakaa kanssanne palvelun kehittämisen polun kaikki edistysvaiheet.