Skip to content

Nyt on oikea aika digitalisoida ympäristönsuojelun palvelut

21.1.2022

Lupapisteellä on ollut jo pitkään merkittävä rooli rakennetun ympäristön digitalisaation edistämisessä. Vuosien varrella yhä useampi suomalainen kunta ja hakija on voinut siirtyä hoitamaan rakennuslupaprosessin paperittomasti, avoimesti ja nopeasti. Toistaiseksi tämä ripeä edistys on kuitenkin koskenut ainoastaan rakennusvalvontaa ja yleisiä alueita.

Ympäristönsuojelun palveluissa vastaavaa harppausta ei ole toistaiseksi tehty, paperiasiointi ja usean järjestelmän käyttäminen ovat edelleen tyypillinen tapa toimia. Tilanne on haastava sekä viranomaisille että ympäristöpalveluja käyttäville asiakkaille, kun tietoa ei ole saatavissa ajantasaisesti ja yhdestä lähteestä.

Tämä tunnistettu haaste lähtökohtana Lupapiste onkin kehittänyt aktiivisesti ympäristönsuojelun palveluja, joista merkittävä osa on jo nyt otettavissa käyttöön. Palvelut tuovat tutut rakennetun ympäristön palvelujen hyödyt myös ympäristönsuojelun lupien kanssa työskenteleville ja niiden hakijoille. Niiden avulla voidaan selkeyttää, nopeuttaa ja helpottaa sekä viranomaisen että luvanhakijan työtä sekä säästää resursseja. Sähköinen asiointi toimii myös yhtenä osana nykyaikaista ja toimivaa asiakaspalvelua.

Lupapiste on tarttunut tähän kehityskohtaan juuri nyt, koska ympäristönsuojelun palvelujen digitalisoinnilla alkaa olla kiire. Valtakunnalliset tavoitteet ja ohjelmat sekä lainsäädäntö ohjaavat vahvasti kohti digitaalisten palvelujen käyttöönottoa tai jopa velvoittavat siihen. Samalla sekä kuntien henkilöstö että asiakkaat odottavat nykypäivänä, että työskentely onnistuu sähköisesti, avoimesti, aika-ja paikkariippumattomasti ja ilman paperipostin käsittelyä.

Ympäristönsuojelun sähköistämiselle nopeassakin tahdissa on Lupapisteen palveluiden avulla erittäin hyvät edellytykset. Ympäristönsuojelun digitalisaation edetessä Lupapiste on samalla sitoutunut jatkokehittämään palvelua juuri tämän toimialan tarpeita vastaamaan. Yhdessä kuntien kanssa palvelusta luodaan kaikille osapuolille mahdollisimman tehokas ja toimiva.

Pidimme aiheesta webinaarin 18.1.2022 – tutustu tallenteeseen Lupapisteen YouTube-kanavalla.

Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat kuulla lisää Lupapisteen ympäristönsuojelun palveluista.