Skip to content

Digitaalinen arkistomateriaali helpottaa palo- ja pelastusviranomaisten työtä

12.12.2020

Tiedote.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on käyttänyt elokuusta 2019 alkaen pilotinomaisesti Lupapisteen Arkistopäätettä. Arkistopäätteen avulla pelastuslaitoksen työntekijät pääsevät helposti selainpohjaisen käyttöliittymän avulla käsiksi kuntien rakennusvalvontojen julkiseen arkistomateriaaliin kuten lupakuviin ja päätöksiin. Pilotissa ovat olleet mukana Salon, Raision ja Naantalin kaupungit. Pilotin aikana pelastuslaitoksen työntekijöiden on ollut mahdollista hyödyntää aineistoja muun muassa pelastustoiminnassa, valvontatoiminnassa sekä palontutkinnassa.

– Vaikka kyse on aineistosta, jonka saamiseen pelastusviranomaisella on lakisääteinen oikeus muutoinkin, tehostaa palvelu osaltaan etenkin valvonta- ja tutkintatoimintaa, kun aineiston saa nopeammin ja helpommin käyttöönsä. Aiemmin aineiston saamiseksi on tarvittu enemmän yhteydenottoja ja odotusaika on ollut pidempi, kertoo suunnittelija Harri Heikkilä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Heikkilän mukaan valvonnan palveluyksikön henkilöstö on kokenut hyödylliseksi muun muassa sen, että palotekniseen suunnitelmaan voi tutustua etukäteen ja että asemapiirroksesta näkyvät viralliset pelastustiet.

– Kun aineisto on sähköisessä muodossa, se on elävää ja kulumatonta ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Näin palo- ja pelastusviranomaisilla on reaaliaikainen pääsy rakennuskantaan liittyvään informaatioon, jota he tarvitsevat työssään, toteaa maajohtaja Kari Syrjärinne Cloudpermit Oy:stä, jonka palvelu Lupapiste on.

– Sähköisen materiaalin hyödyntäminen erilaisissa viranomaistoimissa edesauttaa myös kuntien tavoitetta digitoida arkistomateriaaliaan ja samalla parantaa asiakaspalvelua kuntalaisia kohtaan, kertoo Salon kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki.

Lupapiste-palvelu on aikoinaan Valtiovarainministeriön SADe-hankkeessa määritelty kuntarajat ylittäväksi yhden luukun palveluksi. Palvelu on mahdollistanut rakennusvalvontojen digiloikan – rakennusvalvontojen sähköistymisen myötä kaikki uudet hakemukset otetaan vastaan, käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti. Rakennusvalvonnan digiloikka on Lupapisteen avulla tehty tällä hetkellä 200 kunnassa.

– Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen suorittama pilotointi on merkittävä virstanpylväs sillä tiellä, jonka päässä kaikilla palo- ja pelastuslaitoksilla on käytössään rakennuskantaan liittyvä informaatio kattavasti ja kokonaan kaikkien kuntien osalta. Yhden luukun palvelu on silloin todellisuutta entistä laajemmin, Syrjärinne sanoo.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos haluaa olla jatkossakin mukana käyttämässä ja kehittämässä Arkistopäätettä.

Lisätiedot:

suunnittelija Harri Heikkilä, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
harri.heikkila@turku, puh. 040 359 2437

Maajohtaja Kari Syrjärinne, Cloudpermit Oy, Lupapiste-liiketoiminta
kari.syrjarinne@cloudpermit.com, puh. 040 555 8684

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta maakunnan kaikissa 27 kunnassa. Palvelut tuotetaan vuorokauden ympäri toiminta-alueella, joka käsittää noin 20 000 neliökilometriä. Lähes puolet alueesta on vesistöä. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden kunnan alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa.