Skip to content

Tietomalli tulee – ole valmis!

21.12.2021

Suomen digitaaliset viranomaispalvelut ja kuntien digitaidot ovat pitkään olleet Euroopan kärkeä. Yksi kantavia teemoja Cloudpermitin Lupapiste-palvelussa on jatkuva kehittäminen ja teknologiajohtajuus. Palvelumme on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa ja siksi haluamme myös jatkossa ylläpitää vuoropuhelua Suomen kuntakenttään, samalla kun toimintaympäristö ja teknologia kehittyvät.

Vaikka kaavoitus- ja rakentamislain (KRL) muutokseen onkin vielä matkaa, on tärkeää lähteä nyt liikkeelle. Näin voimme vaiheittain edetä kohti tietomallin mahdollistamaa joustavampaa rakennuslupapalvelua!

Suomen valtion tavoitteena on, että rakentamisen luvat laaditaan jatkossa sähköiseen ja valtakunnallisesti yhteen toimivaan muotoon. Ympäristöministeriö on luotsannut maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta vuodesta 2017. Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä ja siinä rakentamisella ja rakennetulla ympäristöllä on suuri rooli luonnonmateriaalien käyttäjänä ja energian kuluttajana.

16. joulukuuta pidetty Lupapiste-webinaari tietomallin tulosta rakennuslupavalvontaan ja muutoksen merkityksestä tavoitti lähes 200 kuulijaa. Laaja osallistujajoukko osoittaa, että asia on tärkeä ja mielenkiintoinen. Tämä ’verkkokokoontuminen’ olikin alkusoittoa tuleville tietoiskuillemme aiheesta. Tulevan vuoden aikana tulemme kertomaan niin toimintaympäristön kehityksestä kuin Lupapiste-palvelun kehitysaskeleista.

Lupapisteen webinaarissa oli puhujana Roope Syvälahti JM Finland Oy:stä. Roopella on kokemusta niin rakennuslupavalvonnan kuin arkkitehdin ja tilaajan rooleissa toimimisesta. Puheenvuoro avasi kuulijoille tietomallin mahdollisuuksia sekä kokemuksia Järvenpäässä pilotoidusta tietomallipohjaisesta rakennusluvasta. Saimme havainnollisesti kuulla, kuinka kaikki mukana olevat osapuolet tulevat hyötymään ratkaisusta.

Vuoden 2022 aikana toteutamme tietomalli-pilottiprojektin, johon kutsumme halukkaita kuntia mukaan. Tarkempi aikataulu ja projektin sisältö selviävät alkuvuodesta.

Katso tallenne webinaarista Lupapisteen Youtube-kanavalla!