Skip to content

Syksyn teema – Päätöksenteko Lupapisteessä

23.10.2019

Lokakuun aikana tapasimme Oulussa, Mikkelissä, Vantaalla ja Tampereella monia Lupapisteen käyttäjiä, kun kiersimme alueellisissa asiakastilaisuuksissa Suomea.

Tilaisuuksissa oli pääpaino päätöksenteossa (=Patessa). Ehdottomasti parasta antia osallistujille oli Kempeleen rakennustarkastajan Hannu Paasovaaran puheenvuoro, kun hän esitteli Paten käyttöä omassa arjessa. Tilaisuuksissa käytiin paljon hyviä keskusteluja ja yhteenvetona voidaan todeta Paten mahdollistavan mm:

  • ensiluokkainen asiakaskokemus: kun päätös on tehty valmiiksi samalla kun asiakas on toimittanut hakemukselle lisätietoa ja liitteitä, voidaan päätös myöntää heti viimeisten liitteiden ja täydennysten saavuttua. Rakennusvalvonnan vasteaika asiakkaan suuntaan on hyvin pieni.
  • nopeampi lupakäsittely: kun päätöspohjat ovat yhdessä paikassa valmiina, voi päätöksiä tehdä paikasta ja päivästä riippumatta, odottamatta päätöspäivää.
  • työmäärän väheneminen: kun lupaprosessi on automatisoitu julkipanoon asti, ei päätöksiä tarvitse toimittaa erikseen lupasihteerille / kirjaamoon ilmoitustaululle siirrettäväksi (tai sieltä poistettavaksi).

Lupapisteen asiakaskunnat ovat aitoja edelläkävijöitä, he eivät ole jääneet odottamaan vaan ovat aktiivisesti tehneet muutoksen perinteiseen toimintamalliin, jossa pääroolissa olivat paperiprosessit ja mappivuoret. Evolta kutsuukin Paten syystarjouksella lisää kuntia Paten käyttäjiksi, edelläkävijöiksi joita aina tarvitaan. Lupapisteen käyttäjäkunnat eivät ole jääneet odottelemaan vaan ovat rohkeasti lähteneet muutokseen mukaan. Edelläkävijäkunnat varmistavat palvelun kehityksen vauhdin ja suunnan, kaikkien hyödyksi.

Lokakuun aikana kävi hyvin selväksi, että kiinnostusta ja valmiutta on ympäri Suomen – sekä isommissa että pienemmissä kunnissa jatkaa kehitystä ja hyötyä sähkäisestä asioinnista entisestään. Mahdollisuus entistä jouhevampaan, joustavampaan ja ketterämpään päätöksentekoon on kiinnostava. ”Pate on nyt hankittavissa ja sen käyttäjinä on jo useita muitakin kuntia, kehitykseen osallistuneiden kuntien lisäksi. Lupapisteen kehitys on tehty ja tehdään jatkossakin vahvassa yhteistyössä kuntien kanssa. Paten käyttö on nyt laajentumassa samalla tavalla kuten asiointi- ja tiedonhallintapalvelut ovat aiemmin tehneet” kertoo Evoltan maajohtaja Kari Syrjärinne.

Tilaisuuksissa kuultiin myös Harri Heikkilän (Varsinais-Suomen pelastuslaitos) ja Sami Pelkosen (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos) esitykset aiheesta ”rakennuspiirustusten käyttäminen pelastustoiminnassa”. Harri ja Sami esittivät vahvat lakiin, opinnäytetyöhön ja käytännön kokemukseen perustuvat faktat sille, että pelastusviranomaisten työ nopeutuu ja tehostuu kattavasti silloin kun heillä on käytössään rakennuspiirustukset sähköisesti.

Paperiarkistojen digitoinnin kustannus/hyöty-tarkastelut skaalautuvat uudessa valossa, kun pelastustoiminnan tarpeet ja hyödyt otetaan myös mukaan tarkasteluihin. Pilotit onkin käynnistetty pelastuslaitosten kanssa, joissa he käyttävät Lupapisteen arkistopäätettä ja alueen kuntien sähköistä aineistoa Lupapisteen pysyväisarkistossa. Toimialan yhden luukun palvelu, Lupapiste, on nyt entistä laajemmin käytössä.