Skip to content

Päivitystiedote: Lupapiste on uudistunut

29.11.2021

Lupapiste-palvelu uudistui – uusi ilme on raikas, selkeä ja käytettävä

 

Lupapisteen marraskuussa 2021 uudistetut sivustot ovat saaneet uuden, raikkaan ilmeen sekä useita käytettävyysparannuksia.

Palvelun sekä verkkosivujen uusi värimaailma noudattaa saavutettavuusdirektiivin kontrastivaatimuksia, ja samalla se on yhtenäinen Cloudpermit Oy:n väripaletin kanssa.

Muihin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksien mukaisiin palvelun muutoksiin sisältyvät seuraavat uudistukset:

 • Tuki ruudunlukijoille
 • Fontteja on selkeytetty, painikkeiden sijoittelua on parannettu sekä elementeille on lisätty tunnisteet
 • Vanhentuneita käyttöliittymäkomponentteja on uusittu
 • Yksittäisen hankkeen näkymän painikkeet on tehty näkyvämmiksi
 • Suunnitelmat ja liitteet -osiolle on tehty seuraavat muutokset:
 • Otsikointi ja jaottelu liitteille: "puutteellinen", "päivitetty", "hyväksytty", "merkitty tarpeettomaksi"
 • Liitteille on lisätty sisältöhaku
 • Suodatuksen oletuksena kaikki liitteet ovat näkyvissä, ja näkymässä on avattava/suljettava suodatus
 • Liitteiden tilat näkyvät teksteinä
 • Hankehaun tilasuodatin suodattaa nyt tilan perusteella.
 • Tallennettuja hakuehtoja on selkeytetty.

Uusi toiminnallisuus

Uusi toiminnallisuus "Rakennusrasite tai yhteisjärjestely" on lisätty palveluun. Toiminnallisuus mahdollistaa rakennusrasitteen tai yhteisjärjestelyn hakemisen. Toiminnallisuus ei ole oletuksena käytössä, mutta sen voi aktivoida “Käyttöön valitut toimenpiteet” valikosta pääkäyttäjän asetuksissa.

Toiminnallisuudessa on kuntaGML-skeeman mukainen integraatio. Huomaa, että taustajärjestelmät eivät oletusarvoisesti tue uutta käyttötapausta.