Ympäristönsuojelun asiointi sähköiseksi ja sujuvaksi

Lupapisteen helppo ja nopea sähköinen asiointipalvelu on saatavilla myös ympäristönsuojelun tarpeisiin.

Lupapisteen ympäristönsuojelun asiointipalvelulla kunnat voivat sähköistää toimintansa, kuten muut rakennetun ympäristön toimialat ovat jo aiemmin tehneet. Palvelu on hankittavissa ja sitä jatkokehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Ympäristönsuojelun asiointipalvelun avulla

Check mark
Kaikki prosessin vaiheet ovat sähköisessä muodossa
Check mark
Ympäristönsuojelun asiakkaat, jotka ovat usein yrityksiä, saavat toimivan nykyaikaisen palvelun
Check mark
Säästetään resursseja ja aikaa
Check mark
Viranomaisten läsnäolo hankkeissa helpottuu
Check mark
Tärkeä tieto näkyvillä, saatavissa ja päivitettävissä kaikille osapuolille 24/7
Check mark
Projektien läpimenoajat lyhyenevät ja työn laatu paranee
Check mark
Viranomaiset voivat täyttää valtakunnalliset linjaukset ja lakien velvoitteet sähköisten palveluiden tarjoamiseen liittyen

Saammeko kertoa lisää Lupapiste-palveluista?