Lupapiste Kauppa – parempaa asiakaspalvelua

Lupapiste Kauppa on sähköinen rakennuspiirustusten jakelukanava. Se tuo dokumentit asiakkaiden hankittavaksi sähköisessä muodossa, paikasta ja ajasta riippumatta. Sen avulla vähennetään tai poistetaan tarve paperisten dokumenttien etsimiselle, kopioinnille, toimitukselle ja laskutukselle. Tämä vähentää kunnan työntekijöiden työmäärää merkittävästi, tuo kunnalle lisätuloja ja loppuasiakkaille parempaa palvelua.

Lupapiste Kaupan avulla

Check mark
Vältytään aikaa vievältä paperiasiakirjojen käsittelyltä ja toimittamiselta
Check mark
Palvellaan asiakkaita vuorokauden ympäri, paikasta riippumatta ja välittömästi
Check mark
Tieto puuttuvasta aineistosta siirtyy kunnalle reaaliaikaisesti
Check mark
Kunta säästää henkilöresursseja ja saa pientä lisätuloa

Lupapiste Kauppa toimii näin

  • Kunta tuo myyntiin joko Lupapiste arkistoon lupaprosessien aikana syntyneet tai digitoidut dokumentit
  • Asiakkaat ostavat tarvitsemansa sähköisessä muodossa itsepalveluna
  • Asiakkaat voivat pyytää kaupan kautta kunnalta puuttuvaa aineistoa
  • Kunta saa maksun jokaisesta Kaupan kautta myydystä dokumentista

Saammeko kertoa lisää Lupapiste-palveluista?