Lupapiste on koko Suomen palvelu

Cloudpermitin Lupapisteen kattavat sähköiset lupapalvelut rakennetun ympäristön toimialalle ovat suunniteltu sujuvoittamaan kaikkien lupa-asiointiin liittyvien eri osapuolten työtä – lupaa tarvitsevien, viranomaisten ja muiden asianosaisten.

Lupapiste tarjoaa sähköiset palvelut rakennusvalvonnan, yleisten alueiden ja ympäristönsuojelun toimialoille. Palveluiden avulla kunnat voivat kerralla digitalisoida koko luvanhankintaan liittyvän prosessinsa, johon kuuluvat asiointi, päätöksenteko, laskutus, julkipano sekä hakemusvaiheen- ja rakentamisenaikainen arkistointi. Lupapisteen tarjontaa täydentävät lisäksi lukuisat palvelut ja toiminnallisuudet, jotka helpottavat johtamista, säästävät resursseja ja parantavat kustannustehokkuutta entisestään.

Lupapisteen tarjontaa täydentävät lisäksi lukuisat palvelut ja toiminnallisuudet, jotka helpottavat johtamista, säästävät resursseja ja parantavat kustannustehokkuutta entisestään.

  • Rakentamisen mittari Rami antaa ajantasaista tietoa rakennusluvista, rakentamisesta ja asuntotuotannosta.
  • Sähköiseen arkistoon kuuluvaa Digitoijan työpöytää käyttäen voidaan vanha paperinen arkisto digitoida ja siirtää sähköiseen arkistoon.
  • Lupapiste Kaupasta kunnan asiakkaat voivat kätevästi ostaa sähköisesti arkistoitua ja julkiseksi luokiteltua lupiin liittyvää aineistoa.

Asiointi ja arkisto

Päätöksenteko Pate

Laskunmuodostus Late

Rakentamisen mittari Rami

Lupapiste Kauppa

Ympäristönsuojelun palvelut

Lupapiste on

Check mark
Maailman paras rakennetun ympäristön lupapalvelu
Check mark
Käytössä jo 70 % Suomen kunnista
Check mark
Täysin kotimainen Avainlippu-tuote
Check mark
Keskitetty, 100 % pilvipohjainen SaaS-palvelu
Check mark
Taustajärjestelmäriippumaton – kaksisuuntaiset tiedonsiirtorajapinnat taustajärjestelmiin

Lupapiste

Check mark
Mahdollistaa työskentelyn aika- ja paikkariippumattomasti
Check mark
Mahdollistaa viranomaisyhteistyön yli kuntarajojen
Check mark
Tarjoaa mahdollisuuden tehostaa ja nopeuttaa lupakäsittelyprosessia merkittävästi
Check mark
Tarjoaa yhden luukun palvelun kaikkiin niihin kuntiin, jotka käyttävät Lupapistettä

Haluatko kokeilla Lupapistettä?