Lupapiste Dokumenthandel – bättre kundservice

Lupapiste Dokumenthandel är en elektronisk distributionskanal för byggnadsritningar. Här kan kunderna skaffa dokument i elektronisk form, oberoende av tid och plats. Detta minskar eller eliminerar behovet att söka, kopiera, leverera och fakturera pappersdokument. Detta minskar betydligt arbetsbördan för kommunens anställda, ger kommunen ytterligare inkomster och bättre service till slutkunderna.

Med Lupapiste Dokumenthandel

Check mark
Undviker man tidskrävande behandling och leverans av pappersdokument
Check mark
Betjänar man kunder omedelbart dygnet runt, oberoende av tid och plats
Check mark
Överförs information om material som saknas till kommunen i realtid
Check mark
Sparar kommunen personalresurser och får en liten tilläggsinkomst

Så här fungerar Lupapiste Dokumenthandel

  • Kommunen kommer att sälja antingen dokument som skapats eller digitaliserats under tillståndsprocesser i Lupapistes arkiv
  • Kunderna köper vad de behöver i elektronisk form genom självbetjäning
  • Kunder kan via butiken begära material som saknas från kommunen
  • Kommunen erhåller betalning för varje dokument som säljs via e-butiken

Blev du intresserad av Lupapiste?