Rami – johda tiedolla

Rakentamisen mittari Rami on palvelu, joka tarjoaa rakennettuun ympäristöön liittyvää tietoa reaaliaikaisesti ja helposti. Ramin avulla voidaan tarkastella rakentamisen, lupaprosessien, asuntotuotannon sekä uudis- ja korjausrakentamisen tilannetta kunnassa eri aikoina. Rami auttaa näkemään rakentamisen kehityssuunnat sekä tulevaisuuden trendit ja sen avulla myös raportointi on helppoa.

Rami tajoaa

Check mark
Reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa, yhtenäisillä mittareilla
Check mark
Visuaalisen käyttöliittymän, jonka avulla tiedon tarkastelu on sujuvaa
Check mark
Valmiita teemoja ja raportteja informaation esittämiseen
Check mark
Mahdollisuuksia arvioida kunnan strategian onnistumista sekä parantaa päätöksentekoa

Katso kuinka monin eri tavoin Ramia voi käyttää

Saammeko kertoa lisää Lupapiste-palveluista?