Saanko luvan?

Asiointi- ja arkistopalvelu muodostavat Lupapisteen ytimen, jonka kautta lupahakemuksia voi jättää ja käsitellä vuorokauden ympäri.

Asiointi- ja arkistopalvelu – lupakäsittelyä 24/7

Palvelu on tuttu jo neljännesmiljoonalle rekisteröityneelle käyttäjälle sekä noin 8000 viranomaiselle ja yritykselle. Palvelun avulla rakennuslupakäsittely ja asiakaspalvelu onnistuu yhden luukun periaatteella ja täysin etänä.    

Asiointipalvelu kattaa rakennusvalvonnan, yleiset alueet sekä ympäristönsuojelun lupa-asioinnin. Sen avulla viranomaiset voivat käsitellä lupahakemuksia sekä palvella asiakkaita, hoitaa tarvittavia ilmoituksia ja tiedonhallintaa.

Palvelun käyttöönotto on yksinkertaista ja sujuu vankkaan kokemukseen perustuen, tehokkaasti yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.

Asiointi- ja arkistopalvelu sisältää

Check mark
Kaikki tarvittavat lupahakemus- ja ilmoitustyypit
Check mark
Julkipanon, sähköinen ilmoitustaulu esim. kunnan verkkosivulle
Check mark
Toiminnallisuudet rakentamisen aikaiseen valvontaan
Check mark
Sähköisen pysyväisarkiston
Check mark
Tiedonohjausjärjestelmän (TOJ)
Check mark
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS)  
Check mark
Dokumentinhallinnan toiminnallisuudet
Check mark
Digitoinnin toiminnallisuudet (Digitoijan työpöytä) paperiarkiston digitointia varten
Check mark
Arkistopäätteen

Sähköinen arkistointi tukee kahta arkistoinnin vaihetta per lupahakemus:

  • Päätöksen jälkeisten asiakirjojen arkistointi
  • Erityis- ja muutossuunnitelmien arkistointi loppukatselmuksen jälkeen

Lupapiste täyttää Sähke2-vaatimukset ja Kansallisarkiston hyväksyntä on saatuna kaikkia kuntia koskevana jo vuonna 2016.

Asiointi- ja arkistopalvelun avulla

Check mark
Kaikki lupaprosessin vaiheet ovat sähköisessä muodossa
Check mark
Kunnan työntekijöiden resursseja voidaan säästää huomattavasti
Check mark
Turha matkustaminen ja paperiasiakirjojen käsittely jää historiaan
Check mark
Tärkeä tieto näkyvillä, saatavissa ja päivitettävissä kaikille osapuolille 24/7
Check mark
Projektien läpimenoajat lyhyenevät ja työn laatu paranee
Check mark
Laajat toiminnallisuudet saadaan käytettäväksi kerralla
Check mark
Viranomaisten yhteistyö yli kuntarajojen on mahdollista

Saammeko kertoa lisää Lupapiste-palveluista?