Lupapiste – koko Suomen lupapalvelu

Cloudpermitin Lupapiste on Suomen johtava valtakunnallinen rakennetun ympäristön sähköinen lupa-asiointipalvelukokonaisuus. Lupapiste on syntynyt yhdessä kuntien asiantuntijoiden kanssa ja sen jatkuva kehitys pohjaa tiiviiseen yhteistyöhön ja asiakasymmärrykseen.

We make your work easy

Cloudpermit simplifies the building permit process by digitalizing it and having it all in one digital space. Building departments of any size have access to tools that are traditionally only available to larger cities. Since it’s cloud-based, municipal building departments can modernize, innovate, digitalize, and access building permit processes – from applications to archives – from anywhere, anytime.

Why municipal building departments use Cloudpermit

To save time and money

Municipal building departments save up to 50% of their time (in development, operations, implementation, application intake, etc.) in building permit processes by using Cloudpermit instead of paper-based systems.

With Cloudpermit, municipal building departments say goodbye to:

  • Officials submitting information in application systems
  • A flood of emails (emails are replaced by an orderly workflow)
  • Unnecessary phone calls (up-to-date information is available within the platform)
  • Scanning, copying, transferring, and archiving paper forms and drawings
  • Office space and work-hours restrictions (municipal building departments and applicants can use Cloudpermit anywhere, anytime)
01
02

Cloudpermit is developed for, and with, municipal building departments

Cloudpermit is an end-to-end e-permitting solution that benefits all stakeholders – it allows municipal building departments and their customers to complete the entire permit life cycle in one digital space.  

As a cloud solution, users can access their permits when it’s convenient for them – anytime, anywhere. IT teams never have to worry about updating the system as all new product features are automatically updated in Cloudpermit.

Implementation is fast and easy

Municipal building departments can start using the system within weeks. Cloudpermit’s implementation is not costly or time-consuming like it can be with other software – municipal building departments can start using the system within weeks of signing the contract.

03

Meillä oli unelma

Vielä kymmenen vuotta sitten tarjolla ei ollut sähköistä lupapalvelua, jota kaikenkokoiset kunnat voisivat käyttää, ja joka palvelisi kuntien lisäksi yhtä hyvin myös luvanhakijoita ja toimisi yli kuntarajojen niin, että erityisesti ammattisuunnittelijat ja yritykset eivät joutuisi käyttämään monia eri lupapalveluita asioidessaan useiden kuntien viranomaisten kanssa. Palvelun tulisi mahdollistaa asiointi ja tiedon liikkuminen vuorokauden ympäri, käyttäjän sijainnista riippumatta.

Palvelun kehitys alkoi osana Valtiovarainministeriön SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) Ympäristöministeriön RYPK-hankkeessa (Rakennetun ympäristön palveluiden kehittämishanke). Lupapiste julkistettiin Rakennustarkastuspäivillä Oulussa 2013.  

Palvelu on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana harppauksin, joita ovat vauhdittaneet asiakastarpeiden jatkuva kuuleminen sekä merkittävät kilpailutukset.

Lupapisteen menestys perustuu keskiössä olevaan asiakasnäkökulmaan ja rohkeaan kehitykseen, mitä tehdään systemaattisesti yhteistyössä käyttäjiensä kanssa.  Lupapiste on alusta alkaen ollut pilvipalvelu. Automaattisia päivityksiä tehdään kolmen viikon välein ja pilvipalvelu varmistaa, että jokainen kehitysaskel näkyy kaikille käyttäjille parannuksena välittömästi ja yhtäaikaisesti. Lupapiste kasvaa ja luo uutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Valtakunnallinen ja sataprosenttisesti kotimainen

Lupapiste-palveluun on Suomessa tällä hetkellä rekisteröitynyt jo yli 300 000 käyttäjää, yli 7200 viranomaiskäyttäjää sekä 700 yritystä. Palvelu on tällä hetkellä käytössä 70 prosentissa suomalaisista kunnista. Sen käyttäminen on mahdollista kuntarajojen yli.

Lupapiste on Avainlippu-tuote, josta vastaa Cloudpermit Oy, täysin kotimainen sähköisten lupapalvelujen asiantuntijayritys. Sähköinen asiointipalvelu on myös merkittävä suomalainen vientituote ja käytössä useassa maassa kansainvälisesti.

Tärkeitä kehitysvaiheita

2009
VM:n SADe-ohjelma ja siihen liittyvä Ympäristöministeriön RYPK-hanke käynnistyvät
2012
Ympäristöministeriö valitsee tarjouskilpailun perusteella Solita Oy:n kehittämään ja myöhemmin ylläpitämään sähköistä lupapalvelua, vaatimusmäärittelyyn perustuen. Lupapalvelun nimeksi annetaan Lupapiste, jonka kehittäminen käynnistyy Solita Oy:n toimesta.
2013
🚀 Lupapiste julkistetaan
Ensimmäinen lupahakemus käsitellään Järvenpään rakennusvalvonnassa.

“We were essentially the Instagram police and called out fake influencers left, right and centre. It was fun and all, but there is only so many bikini chicks you can look at on Instagram before you start losing your mind.”

Dan, Co-founder and CEO of Lumio

2013-2015
Lupapistettä kehitetään pilottikuntien kanssa rakennusvalvonnalle, yleisille alueille ja ympäristönsuojeluun.

“After this, we both took up golf on during the week and started eating fancy dinners at the local Country Club... Ha. This is not what happened at all. We suck at golf and love eating Guzman Y Gomez.”

Adam, Co-founder of Lumio

2015
56 kuntaa käyttää Lupapistettä, 20 000 tehtyä lupahakemusta.
Lupapiste voittaa GrandOne-kilpailun – paras B2B-palvelu.
Lupapiste voittaa Kuntien Tieran laajan kilpailutuksen ja palvelua kehitetään edelleen sen mukaisesti.
2015-2016
Lupapisteen osaksi kehitetään arkisto, joka saa Kansallisarkiston hyväksynnän kaikkia kuntia koskevana.
2016
Lupapiste-kuntia vuoden lopussa 81
2017
Lupapisteen liiketoiminta yhtiöitetään, yrityksen nimeksi Evolta Oy.
Lupapiste-kuntia vuoden lopussa 149. Lupapiste Kauppa kehitetään.
2018
Toiminta kansainvälistyy ja laajenee Pohjois-Amerikkaan. Lupapiste-kuntia vuoden lopussa 182. Lupapiste Pate ja Late kehitetään.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

2019
Lupapiste-kuntia vuoden lopussa 187.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

2020
Lupapisteestä vastaava yritys vaihtaa nimensä Cloudpermitiksi ja kasvaa edelleen Pohjois-Amerikassa, lupapalvelu suomalaisena vientituotteenaan. Lupapiste-kuntia vuoden lopussa 199.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

2021
Lupapiste voittaa toisen Kuntien Tieran merkittävän kilpailutuksen. Tämä luo hyvät edellytykset jatkokehitykselle. Syksyllä 2021 Lupapiste-kuntia 207.

“Relume was an opportunity for us to build a profitable business, not a startup that bleeds cash, whilst doing what we love to do. It also allows us to learn about all types of businesses and the problems they deal with. These are all opportunities that we could potentially solve for in the future. For now, our goal is simple, we want to build a kickass business which means we really want our customers and the Webflow community to succeed too.”

Dan, Co-founder of Relume

Tänään

Cloudpermitin toiminta laajenee merkittävästi Yhdysvalloissa. Maailman ensimmäinen 3D tietomalli -pohjainen rakennuslupahakemus käsitellään Lupapiste-palvelussa Järvenpään rakennusvalvonnassa.

Kiinnostuitko Lupapisteen palveluista?